Nettkurs

Arbeidstilsynet krever at arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte.

Gjennom dette nettkurset får du du kunnskap om hva asbest er og hvordan du kan oppdage det. For å kunne håndtere asbest, må du gjennomgå et fysisk kurs.

Arbeidsmiljølovens § 3-2 krever særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen på denne måten:

(1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
a)at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig,

b) at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,

c) sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.

(2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk.

Varighet og pris
Kurset tar ca. 2 timer å gjennomføre og koster kr. 1490 per deltaker. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som skal sikre at de som har tatt kurset har fått med seg innholdet. Når eksamen er bestått, får deltakeren tilsendt kursbevis.